Výbor

Výkonný výbor:

Předseda: Vlastimil Šindar - 420777182549 - vlastimil.sindar@.gmail.com

Místopředseda: Radek Schmied - 420774009013 - schmied@prosch.cz